Trieste commemora i suoi caduti austroungarici

Share Button

Domenica 15 novembre, alle ore 11, al cimitero militare austro-ungarico di Prosecco sul Carso Triestino si terrà la tradizionale commemorazione pubblica dei Caduti e combattenti austro-ungarici (esercito, marina, aviazione) di Trieste, del Litorale e dei popoli fratelli nella guerra mondiale 1914-18. La cerimonia sarà plurilingue, nei riti cristiani (cattolico, evangelico, serbo-ortodosso, greco-ortodosso), ebraico ed islamico.

k.u.k.Mil.Friedhof_Prosek(Triest)_3-Glauben (2)

Organizzano la commemorazione il Movimento Civiltà Mitteleuropea – Srednjeevropska omika – Cilviltât Mitteleuropee – Kulturgemeinschaft Mitteleuropa ed il Movimento Trieste Libera – Gibanje Svobodni Trst – Bewegung Freies Triest – Free Trieste Movement. Il cimitero militare si trova poco fuori Prosecco sulla strada per S.Croce-Križ, nella dolina di fronte al parco dei cervi, e si può raggiungere da Trieste con l’autobus 44.

Oesterreich-Ungarn (2)

Il giorno precedente, sabato 14 novembre, alle ore 17, su iniziativa del Center European Institute il Vescovo cattolico di Trieste celebrerà nella cattedrale di San Giusto un rito solenne per la consegna di reliquie dell’ultimo imperatore d’Austria e re d’Ungheria, Carlo I d’Absburgo, che tentò invano di fermare quella guerra inutile e rovinosa per tutte le nazioni. Carlo I è stato beatificato dalla Chiesa cattolica nel 2004.

97.k.u.k.Inf.Rgt_Triest_Abzeichen (2)

14. in 15. novembra Trst spominja na svoje avstro-ogrske padle in na cesarja Karla I

V nedeljo, 15. novembra, ob 11 uri, se bo na avstro-ogrskem vojaškem pokopališču Prosek-Prosecco na tržaškem Krasu odvijala tradicionalna javna komemoracija v spomin na padle avstro-ogrske borce (vojske, mornarice in letalstva) iz Trsta, Primorske in bratskih narodov v svetovni vojni 1914-18. Slovesnost bo večjezična, v krščanskih obredih (katoliškem, evangeličanskem, srbsko-pravoslavnem, grško-pravoslavnem) ter v judovskem in muslimanskem obredu.

Komemoracijo organizirata Gibanje Srednjeevropska Omika – Movimento Civiltà Mitteleuropea – Cilviltât Mitteleuropee – Kulturgemeinschaft Mitteleuropa in Gibanje Svobodni Trst – Movimento Trieste Libera – Bewegung Freies Triest – Free Trieste Movement. Pokopališče se nahaja malo izven Proseka na poti proti Križu, v dolini nasproti parka jelenov in je dosegljivo iz Trsta z avtobusom št. 44.

Predhodni dan, v soboto 14. novembra ob 17. uri, na pobudo inštituta “Center European Institute”, bo katoliški škof v Trstu daroval slovesen obred v katedrali S. Justa ob priliki dostave relikvije zadnjega avstrijskega cesarja in madžarskega kralja, Karla I Habsburškega, ki je zaman poskušal ustaviti to nepotrebno in pogubno vojno za vse narode. Katoliška Cerkev je v letu 2004 proglasila Karla I za blaženega.

Redazione

Commenti

Nome *

Sito web

Ultime news